שירותי הנהלת חשבונות ניהול יעיל של היום-יום

שירותי הנהלת חשבונות חיוניים והכרחיים עבור כל עסק. לכן כל עסק קטן כגדול, החל מעצמאיים בעסקים קטנים וכמובן שעד ארגונים גדולים ומורכבים, חייב פתרון הטוב ביותר להנהלת חשבונות.

הסביבה הכלכלית המורכבת של ימינו דורשת ניהול פיננסי יעיל. בהתאם לכך שירותי הנהלת חשבונות הופכים אפילו חשובים יותר ויש יותר אפשרויות לסוגי העסקים השונים. כלומר עבור חברות, זה דורש פתרונות גמישים, יצירתיים וחסכוניים המספקים לכם את המידע לניהול העסק באופן מוצלח.

מהם שירותי הנהלת חשבונות?

שירותי הנהלת חשבונות הינם שירותים שניתנים לעסקים, כגון עצמאים וגם חברות, לצורך ניהול הרישום החשבונאי של העסק באמצעות מערכות ממוחשבות שתומכות בתיעוד החשבונאי. במקביל לכך הם נקבעים ומותאמים לחוק חשבונאות וביקורת ותקנות רלוונטיות אחרות.

הנהלת חשבונות היא רישום פעולות מסוימות של ישות חשבונאית  (חברה) לצורכי מנהל עסקי סדור ושקיפות אל מול רשות מס רלוונטית. זאת אמרת שכל סוג של רישום של עסקאות פיננסיות מהווה ניהול חשבונות. ישנן שתי שיטות נפוצות מאוד לניהול חשבונותהנהלת חשבונות חד-צדית והנהלת חשבונות כפולה. זה אומר שלחד-צדית ישנו בסיס דיווח המתאים לעסקים קטנים. עם זאת, בהנהלת חשבונות כפולה, ישנו רישום כפול של כל תנועה – הן כזכות מלקוחות והן כחובה לספקים.

בחירה בשירותי הנהלת חשבונות הצעד חשוב ביותר

אם אתם חברה גדולה או עסק קטן, שירותי הנהלת חשבונות מדויקים ויעילים הם גורם משמעותי לרווחה הפיננסית של העסק שלכם. בקשר לכך, עסקים רבים מבינים את היתרונות וחשיבות של שירות לניהול פיננסי של העסק, הן מבחינת היעילות והן מבחינת עלות – תועלת.

כמענה לצרכים בעלי עסק בעולם העסקים דיגיטלי, חשבונית-דיגיטלית מספקת מערכת שתומכת בשירות הנהלת חשבונות דיגיטלית. לכן יצרנו עבורכם המערכת להנפקת מסמכים דיגיטליים עם חתימה דיגיטלית.

כאשר אתם בוחרים בשירות הנהלת חשבונות שיוכל לספק לך הנהלת חשבונות יעילה אתם בדרך טובה להגשים את יעדיכם ולקדם את העסק שלכם.

חשבונית-דיגיטלית מציעה לעסקים שירותי הנפקת חשבוניות דיגיטליות וניהול עסקי ידידותי למשתמש. זאת אמרת שהמערכת מאפשרת ניהול רשימות לקוחות, פריטים, הוצאות ומסמכים באופן אינטואיטיבי. הודות לכך תוכלו לחסוך זמן ולגדל הכנסות. כמו כן תוכלו לשפר את היעילות של ניהול חשבונות באמצעות פעולות אוטומטיות. כגון התראות, גרפים, דוחות, עיבוד תשלומי כרטיסי אשראי, צורות אחרות של תשלומים מקוונים ותכונות והטבות רבות אחרות.

מה כוללים שירותי הנהלת חשבונות?

מטרתם של שירותי הנהלת החשבונות הן לשמור על הסדר בספרי העסק ולתעד את המסמכים הקשורים לפעילות העסקית.

שירותי הנהלת חשבונות בסיסיים חייבים להתקיים בהתאם לחוקי מדינה שבה עסק רשום. כלומר לפי החוק מע”מ, תקנות ניהול ספרים, ניהול פנקסי חשבונות, הוראות מס הכנסה וכדומה. מעבר לזה ישנם שירותים היקפיים נוספים שכל עסק יכול להשתמש בהם כאשר הם תורמים ליעילות הניהולית העסקית.

שירותי הנהלת חשבונות הם בבסיסם שירות בו מנהלים כל המסמכים של העסק. בין אם מדברים על הכנסות, הוצאות, או דפי כרטיס אשראי ועוד, ותיעודם כפי שהחוק אומר. מעבר לכך שהנהלת חשבונות היא חובה, היא גם מאוד כדאית לעסק. וזה כי דרכה יכולים לראות “שיקוף” של העסק – על מה הוצאתם כסף, באיזה חודש יש יותר הכנסות, האם בכלל רווחיים? ועוד המון דברים שדרך ניתוח הנהלת החשבונות יכולים לראות ולשפר.

שירותים חשובים של הנהלת חשבונות

·         שירותי הנהלת חשובנות כמו שאמרנו הנם חשובים לכל עסק. אך בין השירותים החשובים יותר הם:

·         רישום חשבונות מלא ומדויק של כל התשלומים שהעסק מבצע על פי חשבוניות מס.

·         רישום מלא ומדויק של כל התקבולים שהעסק מקבל, כאשר לכל תקבול חייבת להיות חשבונית מס מתאימה.

·         ניהול ספרים מלא: תשלומים, תקבולים, התחייבויות, נכסים, הון עצמי.

·         שמירה מסודרת של כלל המסמכים הפיננסיים הרלבנטיים לעסק: חשבוניות מס, קבלות, תצהירי בנק.

·         רישום המע”מ בעסק: כמה מע”מ נגבה וכמה מע”מ שולם. כולל כמובן הגשת דו”חות תקופתיים למע”מ ותשלום הסכומים הרלבנטיים לאחר קיזוז (מע”מ שנגבה פחות מע”מ ששולם).

·         הפקת דוחות הנהלת חשבונות מגווני ומקיפים: דוח רווח והפסד, תזרים מזומנים, יתרות, מאזן, שינויים בהון עצמי.

·         ביצוע תשלומים לספקים וגורמים שונים.

·         הפקת תלושי משכורת והעברת המשכורות לעובדים וזה שירות מיוחד, מוגדר חשבות שכר ולא הנה”ח בסיסי.

מעבר לכך ישנם עוד שירותי הנהלת חשבונות שונים. כמובן שדרישות ניהול החשבונות משתנות בהתאם לסוג ההתאגדות של העסק. עוסק פטור לעומת עוסק מורשה, דרישות מחברה בע”מ, דרישות של שותפות ועוד. במהותם, השירותים נוגעים כאמור לרישום, דיווח וניתוח האירועים הפיננסיים בהקשר לעסק. מנהלי החשבונות פועלים “בשם” העסק מול רשויות המדינה אך צריכים להעביר את המידע הקריטי והמגוון שהם מפיקים למנהלים ולבעלי המניות בעסק.

שירותי הנהלת חשבונות – דוחות ומסמכים

ישנם דוחות פיננסים שונים שיש להריץ מדי חודש על מנת לעקוב אחר הביצועים העסקיים שלכם. חלק מהדוחות הללו כוללים:

·     מאזן – הצהרה המשקפת את המצב הכספי הנוכחי של העסק שלך.

·     רווח והפסד – הצהרה העוקבת אחר רווחים והוצאות ומשקפת האם העסק שלך רווחי או לא.

·     דוח תזרים מזומנים – דוח המתעד את כל עסקאות המזומנים ומציג את כמות המזומנים ביד שיש לעסק.

·     חשבונות חייבים – הצהרה המשקפת את החייבים או את הסכום הדרוש לגבייה מלקוחות וכן מתי חובות חייבים כאלה.

·     חשבונות חייבים – הצהרה המשקפת את הנושים או את הסכום שיש לשלם לספקים וכן את מועד התשלומים הללו.

דיווחים אלה מצביעים האם העסק שלך רווחי או לא והאם יש מספיק מזומנים כדי לעמוד בפעילות השוטפת של העסק. אם דוחות כאלה מנהל החשבונות לא עושה בצורה מדויקת, זה יכול להשפיע על התחזיות העסקיות שלכם, על תשלום הלקוח, וכתוצאה מכך על ההוצאות העסקיות שלכם.

כיצד שירותי הנהלת חשבונות מועילים לעסק שלכם?

שירותי הנהלת החשבונות כוללים פעילויות רבות ופעולות נלוות, הקשורות לאיסוף ואופן הזמנת התיעוד, שליחת דוחות לרשויות הגבוהות ביותר והתאמה לסטנדרטים הבינלאומיים.

חשבונאות היא אחד החלקים המהותיים והאינטגרליים ביותר בניהול עסק מצליח ושמירה עליו. בשל הנהלת חשבונות לא מדויקת מופיעות סוגיות תקציביות ופיסקליות ענקיות. כדי למנוע מזה עליכם להחליט על ספק שירותי הנהלת החשבונות איכותיים, מתאימים לעסק שלכם. כמו כן הספק צריך לעמוד בדרישות ניהול בעולם העסקי המודרני בסביבה דיגיטלית.

כל אנשי המקצוע בתחום הפיננסי וכל גוף ממשלתי או פיננסי נסמכים על פלטים המופקים ממערכת הנהלת חשבונות ולכן יש בה חשיבותה רבה.

מה מאפשרת הנהלת חשבונות איכותית?

·        שקיפות ועדכונים שוטפים.

·        בקרה על המצב הפיננסי של החברה.

·        ייעול תהליכים ושיפור הרווחיות.

·        דיווחים לרשויות המס ברמה מדויקת ומקצועית.

·        שיוך לסעיפים התקציביים לפי צרכי ודרישות החברה.

·        שליפת נתונים בזמן אמת.

ניהול חשבונות בסביבה דיגיטלית

מערכת עסקים מתקדמת ומורכבת של ימינו בעידן הדיגיטלי, ללא ספק דורשת ניהול חשבונאות אשר תומכ בניהול עסקים בסביבה הדיגיטלית.

החשבונית-הדיגיטלית היא מערכת שעושה בשבילכם את העבודה והכל בלחיצת כפתור. משום כך ניהול העסק שלכם הופך להיות פשוט יותר, קל יותר. למשל ניהול דוח הוצאות, ניהול דוח הכנסות, ניהול לקוחות, הנפקת מסמכים ומציאתם בתוכנה, שליחה במייל. בעזרת המערכת של חשבונית-דיגיטלית, אפשר לייעל את העסק שלכם, הן בתהליך העבודה עצמה וכך גם ברווחים שלכם.

עם המערכת שלנו אתם יכולחם להנפיק בכל חודש מאזן בוחן עבור פעילות העסק, אשר יאפשר לכם לבחון את הרווחים או ההפסדים של העסק באותו החודש. גם כן, בהשוואה לחודשים קודמים וגם בהשוואה לפעילות הכלכלית בשנה כולה.

שירותי הנהלת חשבונות

נהנתם מהמאמר? שתפו אותו עם חבר :)

לשתף בפייסבוק
לשתף בלינקדין
לשתף במייל
לשתף בווצאפ

אני לא כותב הרבה, אבל כשאני כותב...

רוצה שאעדכן אותך על המאמר הבא שיוצא? אשמח לצרף אותך לקהילה שלי:

אהבתם את המאמר? הנה עוד כמה מומלצים:

מט”ח בעולם הדיגיטלי

העולם הדיגיטלי הפך את המט”ח לנוח יותר לעסקים קטנים. באמצעות השימוש בחשבוניות דיגיטליות ופתרונות תשלום, עסקים יכולים לנווט במורכבויות של

קרא עוד>>